Prawo

Czy darowizna żywności jest w Polsce bezpłatna?

Tak. Od 1 października 2013 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 43 ust. 1 pkt. 16 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym restauracje, kawiarnie, sklepy, hurtownie czy supermarkety mogą przy przekazywaniu żywności do placówek charytatywnych sko-rzystać ze zwolnienia z podatku VAT, a także zaliczyć wartość tych produktów do kosztów uzyskania przychodu.

Jakie są warunki skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT przy darowiźnie żywności?

Żywność może być darowana jedynie instytucjom posiadającym statut organizacji pożytku publicznego (OPP). Warunkiem koniecznym do skorzystania ze zwolnienia z VAT-u jest także prowadzenie i przechowywanie odpowiedniej dokumentacji.

Jak sprawdzić, czy instytucja posiada status OPP?

Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT przy darowiźnie żywności, jedzenie można przekazywać jedynie instytucjom, posiadającym status organizacji pożytku publicznego (OPP). Status możesz sprawdzić na stronie Krajowego Rejestru Sądowego oraz na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT przy darowiźnie żywności, należy prowadzić dokumentację przekazywania żywności. Tworzą ją:
1) Umowa darowizny
2) Protokół przekazania produktów przez Darczyńcę na rzecz Obdarowanego
3) Protokół wykorzystania produktów przekazanych przez Darczyńcę protokołem przeka-zania w ramach umowy darowizny.

Ad.1 Umowę darowizny wypełniają w dwóch kopiach oraz podpisują wspólnie przedstawiciele lokalu gastronomicznego i placówki pożytku publicznego. Umowa podpisywana jest na czas nieokreślony tylko raz, na samym początku współpracy.
Ad.2 Protokół przekazania produktów przez Darczyńcę na rzecz Obdarowanego wypełnia w dwóch kopiach przedstawiciel lokalu gastronomicznego. Dokument podpisują zarówno przedstawiciel lokalu gastronomicznego, jak i placówki pożytku publicznego. Protokół sporządzany jest podczas każdej darowizny żywności.
Ad.3 Protokół wykorzystania produktów przekazanych przez Darczyńcę protokołem przekazania w ramach umowy darowizny wypełnia i podpisuje jedynie przedstawiciel placówki pożytku publicznego. Protokół przechowywany jest w dokumentacji OPP i musi być okazany na życzenie lokalu gastronomicznego.

A co z piekarzem z Legnicy, który za swoją działalność charytatywną został obciążony podatkiem VAT?

Taki przypadek miał miejsce w Polsce w 2005 r., ale od tego czasu polskie prawo zostało zmienione i stało się bardziej przychylne dobroczynności. Od 1 października 2013 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 43 ust. 1 pkt. 16 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym lokale gastronomiczne mogą przy przekazywaniu żywności do placówek OPP skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Darowizna żywności jest więc w Polsce legalna i całkowicie bezpłatna.

Chcecie dowiedzieć się więcej? Zachęcamy do obejrzenia filmu, przygotowanego dla nas przez Partnera projektu, BW Kancelarię Adwokacką.

Dokumenty do pobrania

1) Umowa darowizny
2) Protokół przekazania produktów przez Darczyńcę na rzecz Obdarowanego
3) Protokół wykorzystania produktów przekazanych przez Darczyńcę protokołem przeka-zania w ramach umowy darowizny.

`

Dane kontaktowe

Feed them up Koordynacja darowizn żywności: Marcin Pietrowski: +48 507 617 750 Marysia Bagińska: +48 601 818 083 Marta Krześlak: +48 796 930 716 Promocja i media: Joasia Bogdanowicz: +48 662 669 682 Wolontariat: Marta Ługowska: +48 500 003 678 youtube.com/feedthemup instagram.com/feedthemup