Placówki pożytku publicznego

Reprezentujesz instytucję charytatywną, która w swojej działalności przygotowuje posiłki dla potrzebujących? Podopiecznym Twojej placówki przydałaby się pomoc w formie darowizny żywności? Twoja placówka posiada status OPP?

Zgłoś się do nas!

Jakie placówki mogą wziąć udział w projekcie?

Lokal gastronomiczny może przekazać żywność w ramach darowizny i jednocześnie skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT jedynie placówce, która posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Jak często będziemy otrzymywać darowizny żywności?

Zarówno ilość jedzenia, jak i częstotliwość darowizn zależy od Ciebie. Na początku współpracy musisz poinformować nas o orientacyjnych ilościach jedzenia, rodzaju żywności (nieprzetworzona/przetworzona/gotowe posiłki) oraz o częstotliwości, z jaką chcesz je przekazywać (codziennie/kilka razy w tygodniu/raz w miesiącu/jedynie po eventach itp.). Na tej podstawie dobierzemy odpowiedni lokal gastronomiczny, który będzie przekazywał jedzenie Twoim podopiecznym. Jeżeli możliwości lokalu są zbyt małe i nie odpowiadają ilości podopiecznych placówki, skontaktujemy Cię z kilkoma lokalami gastronomicznymi.

Czy muszę zapewnić transport jedzenia?

Większość lokali gastronomicznych nie dysponuje własnym transportem, którym mogłyby dostarczać placówce żywność. Odpowiedzialność za transport w większości przypadków stoi po stronie instytucji charytatywnej. Jeżeli jednak placówka nie posiada własnego auta, staramy się połączyć ją z najbliższym lokalem gastronomicznym, tak aby jej pracownicy lub podopieczni sami mogli odbierać jedzenie bez konieczności korzystania z transportu lub dobrać lokal, który sam dysponuje transportem.

Czy muszę coś płacić?

Absolutnie nie! Żywność od lokali gastronomicznych przekazywana jest w formie bezpłatnej darowizny. Od 1 października 2013 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 43 ust. 1 pkt. 16 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym restauracje, kawiarnie, sklepy, hurtownie czy supermarkety mogą przy przekazywaniu żywności do placówek charytatywnych skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT, a także zaliczyć wartość tych produktów do kosztów uzyskania przychodu. Warunkiem koniecznym do skorzystania ze zwolnienia z VAT-u jest przekazywanie żywności placówce OPP oraz prowadzenie i przechowywanie odpowiedniej dokumentacji. Przy wypełnieniu tych warunków, żadna ze stron nie ponosi konsekwencji finansowych.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT przy darowiźnie żywności, należy prowadzić dokumentację przekazywania żywności. Tworzą ją:
1) Umowa darowizny
2) Protokół przekazania produktów przez Darczyńcę na rzecz Obdarowanego
3) Protokół wykorzystania produktów przekazanych przez Darczyńcę protokołem przekazania w ramach umowy darowizny.

Jako przedstawiciel placówki pożytku publicznego podpisujesz wszystkie dokumenty, ale wypełniasz samemu jedynie ostatni: protokół wykorzystania produktów przekazanych przez Darczyńcę protokołem przekazania w ramach umowy darowizny. Ten protokół przechowujesz w swojej dokumentacji i masz obowiązek udostępnienia go na życzenie lokalu gastronomicznego. Szczegóły dot. dokumentacji oraz wzory dokumentów znajdziesz w zakładce „Aspekty prawne”.

Na kim spoczywa odpowiedzialność za przekazane jedzenie?

Z chwilą przekazania żywności na cele charytatywne odpowiedzialność za nią spoczywa na placówce pożytku publicznego. Podczas przekazywania żywności lokal gastronomiczny musi poinformować przedstawiciela OPP, kiedy jedzenie zostało przygotowane oraz wpisać datę przygotowania do żywności do protokołu przekazania produktów przez Darczyńcę na rzecz Obdarowanego.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dot. projektu, skontaktuj się z nami!

`

Dane kontaktowe

Feed them up Koordynacja darowizn żywności: Marcin Pietrowski: +48 507 617 750 Marysia Bagińska: +48 601 818 083 Marta Krześlak: +48 796 930 716 Promocja i media: Joasia Bogdanowicz: +48 662 669 682 Wolontariat: Marta Ługowska: +48 500 003 678 youtube.com/feedthemup instagram.com/feedthemup