Lokale gastronomiczne

Jesteś właścicielem, managerem lub pracownikiem lokalu gastronomicznego? W Twoim lokalu marnuje się jedzenie, które wciąż jest przydatne do spożycia? Chcesz pomóc potrzebującym?

Zgłoś się do nas!

Jakie lokale gastronomiczne mogą przekazywać żywność?

Żywność mogą przekazywać wszystkie lokale gastronomiczne, które w swojej oferują klientom jedzenie, a więc: restauracje, kawiarnie, bary, bary mleczne, piekarnie, cukiernie, a także firmy cateringowe i hotele. Jeżeli prowadzisz mały sklep również możesz się do nas zgłosić. W przypadku hurtowni i supermarketów, skontaktuj się z regionalnym oddziałem Banków Żywności.

Jakie ilości jedzenia muszę przekazać?

Zarówno ilość jedzenia, jak i częstotliwość darowizn zależy od Ciebie. Na początku współpracy musisz poinformować nas o orientacyjnych ilościach jedzenia, rodzaju żyw-ności (nieprzetworzona/przetworzona/gotowe posiłki) oraz o częstotliwości, z jaką chcesz je przekazywać (codziennie/kilka razy w tygodniu/raz w miesiącu/jedynie po eventach itp.). Na tej podstawie dobierzemy odpowiednią placówkę, której będziesz mógł przekazywać jedzenie. Po nawiązaniu współpracy, indywidualnie uzgadniasz z placówką terminy odbioru jedzenia. W każdym momencie współpracy możesz zmienić warunki darowizny.

Czy muszę zapewnić transport jedzenia?

Większość lokali gastronomicznych nie musi się o to martwić. Placówki pożytku publicznego często dysponują własnym transportem, którym o omówionej godzinie odbierają jedzenie. Jeżeli placówka nie posiada własnego auta, staramy się połączyć ją z najbliższym lokalem gastronomicznym, tak aby jej pracownicy lub podopieczni sami mogli odbierać jedzenie bez konieczności korzystania z transportu. Jeżeli masz szansę samemu dowozić posiłki do placówki, poinformuj nas o tym, a my skontaktujemy Cię z odpowiednią placówką.

Czy muszę coś płacić?

Absolutnie nie! Od 1 października 2013 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 43 ust. 1 pkt. 16 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym restauracje, kawiarnie, sklepy, hurtownie czy supermarkety mogą przy przekazywaniu żywności do placówek charytatywnych skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT, a także zaliczyć wartość tych produktów do kosztów uzyskania przychodu. Żywność może być darowana jedynie instytucjom posiadającym statut organizacji pożytku publicznego (OPP). Warunkiem koniecznym do skorzystania ze zwolnienia z VAT-u jest także prowadzenie i przechowywanie odpowied-niej dokumentacji.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT przy darowiźnie żywności, należy prowadzić dokumentację przekazywania żywności. Tworzą ją:
1) Umowa darowizny
2) Protokół przekazania produktów przez Darczyńcę na rzecz Obdarowanego
3) Protokół wykorzystania produktów przekazanych przez Darczyńcę protokołem przeka-zania w ramach umowy darowizny.

Jako przedstawiciel lokalu gastronomicznego, wypełniasz i podpisujesz jedynie pierwsze dwa dokumenty. Trzeci z nich wypełnia przedstawiciel placówki pożytku publicznego. Szczegóły dot. dokumentacji oraz wzory dokumentów znajdziesz w zakładce „Aspekty prawne”.

Komu mogę przekazywać jedzenie?

Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT przy darowiźnie żywności, jedzenie można przekazywać jedynie instytucjom, posiadającym status organizacji pożytku publicznego (OPP). Status możesz sprawdzić na stronie Krajowego Rejestru Sądowego oraz na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Na kim spoczywa odpowiedzialność za przekazane jedzenie?

Z chwilą przekazania żywności na cele charytatywne odpowiedzialność za nią spoczywa na placówce pożytku publicznego. Podczas przekazywania żywności musisz poinformować przedstawiciela OPP, kiedy jedzenie zostało przygotowane. Datę przygotowania żywności wpisujesz również do protokołu przekazania produktów przez Darczyńcę na rzecz Obdarowanego.

Co mogę zyskać?

Oprócz ogromnej satysfakcji z pomocy potrzebującym i ograniczenia marnowania żywności przez lokal, a co za tym idzie również obniżenia kosztów utylizacji resztek jedzenia, zapewniamy szeroką promocję lokali gastronomicznych w naszych kanałach społeczno-ściowych (Facebook, Instagram, Youtube) i na stronie internetowej, a także pozycjono-wanie w mediach (aranżacje wywiadów, nagrywanie materiałów promocyjnych w loka-lach). Dodatkowo każdy lokal otrzymuje od nas wlepkę z hasłem „Tutaj nie marnujemy żywności”, dzięki której dołączy do sieci lokali wyróżniających się na tle innych pod względem troski o żywność.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dot. projektu, skontaktuj się z nami!

Referencje

`

Dane kontaktowe

Feed them up Koordynacja darowizn żywności: Marcin Pietrowski: +48 507 617 750 Marysia Bagińska: +48 601 818 083 Marta Krześlak: +48 796 930 716 Promocja i media: Joasia Bogdanowicz: +48 662 669 682 Wolontariat: Marta Ługowska: +48 500 003 678 youtube.com/feedthemup instagram.com/feedthemup